تفاوت تشک فنر متصل و فنر منفصل

تفاوت تشک فنر متصل و تشک فنر منفصل

تشک‌های طبی فنری دارای دو نوع فنر متصل و فنر منفصل هستند. فنرهای منفصل تکنولوژی جدیدتر و به‌روزتری هستند که مزیت‌های فراوانی دارند. در این مطلب در مورد تفاوت تشک فنر متصل و فنر منفصل صحبت می‌شود.

ادامه مطلب