خواب بهتر

چگونه در کمتر از 5 دقیقه بخواب برویم؟

بعضی شب‌ها به سرعت خوابیدن دشوار بنظر می‌رسد و غلتیدن و فکر کردن تنها به بدتر شدن ماجرا کمک میکند. احتمالا ایده های اساسی مثل کتاب خواندن یا خاموش کردن وسایل الکترونیک را بدانید. اما وقتی آنها هم جواب نمی‌دهند چه باید کرد؟

ادامه مطلب